Metan

Metan, gaz błotny, gaz kopalny - organiczny związek chemiczny; bezbarwny i bezwonny gaz, który zmieszany z powietrzem łatwo wybucha. Powstaje w wyniku rozkładu substancji organicznych. W przewodzie pokarmowym przeżuwaczy zachodzi fermentacja beztlenowa, w wyniku której powstaje metan. Jego ilość wykorzystuje się w obliczeniach bilansu węgla i energii krów.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum