Mocznik

Mocznik - organiczny związek chemiczny, produkt końcowy przemiany białkowej i związków azotowych. Jest wydalany z moczem, a w niewielkich ilościach również z potem. Może być wykorzystywany przez przeżuwacze do biosyntezy białka, dlatego czasem dodawany jest do paszy dla tej grupy zwierząt. Zbyt duża dawka mocznika grozi zatruciem.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum