Menu

  • Jałowość

    Jałowość - okresowa niezdolność samic do reprodukcji. Najczęściej jałowość powodują takie przyczyny bezpośrednie jak schorzenia układu rozrodczego, czy zaburzenia w wytwarzaniu i wydzielaniu hormonów płciowych. Do przyczyn pośrednich należą m.in. błędy żywieniowe, niewłaściwe warunki zoohigieniczne pomieszczeń inwentarskich, błędy w wychowie i użytkowaniu, niewłaściwa obsługa zwierząt itd.

    Zobacz także