Menu

  • Jednostka pokarmowa

    Jednostka pokarmowa - miernik wartości energetycznej (pokarmowej) pasz pozwalający przeliczać, jaką ilością danej paszy można zastąpić inną - bez straty dla zwierzęcia. Konieczna jest znajomość zapotrzebowania danego gatunku zwierząt na jednostkę pokarmową i na białko. Na tej podstawie można opracować normy żywieniowe dla poszczególnych grup zwierząt, przy czym należy uwzględnić ich płeć, wiek, masę ciała, stan fizjologiczny oraz kierunek i intensywność użytkowania.

    Zobacz także