Menu

Wozy paszowe Sano TMR Profi – nie do zastąpienia przez 365 dni w roku

To jest strona archiwalna, aktualna oferta znajduje się na stronie Siloking Polska>>>

 

Nie można obecnie wydajnie żywić krów i opasów bez stosowania TMR, a więc tym samym bez wozu paszowego. Tylko Sano sprzedaje wozy paszowe i jednocześnie prowadzi kompleksowe doradztwo żywieniowe. To właśnie wozy paszowe Sano TMR Profi są najczęściej kupowane w Polsce.

Wozy paszowe Sano TMR Profi
– nie do zastąpienia
przez 365 dni w roku

To jest strona archiwalna, aktualna oferta znajduje się na stronie Siloking Polska>>>

 

Nie można obecnie wydajnie żywić krów
i opasów bez stosowania TMR,
a więc tym samym bez wozu paszowego.

Wozy samojezdne Sano TMR Profi Santrak Selfline 4.0

Wozy zaczepiane Sano TMR Profi Trailedline 4.0

Wozy zaczepiane Sano TMR Profi Trailedline Classic