Menu

 • Separowana gnojowica
  Separowana gnojowica - materiał do ścielenia legowiska zwierząt gospodarskich powstały w wyniku filtrowania gnojowicy. Powstają dwie frakcje płynna i stała. Frakcja stała musi mieć co najmniej 35% suchej masy. Posiada świetne właściwości aseptyczne - zawiera mniej zarazków niż tradycyjnie stosowana ściółka ze słomy.
  Zobacz także
  Salmoneloza, paratyfus
  Salmoneloza, paratyfus - grupa chorób zakaźnych układu pokarmowego o ostrym przebiegu występujących u ludzi i zwierząt wywoływana przez różne gatunki bakterii...
  Więcej strzałka
  Selekcja
  Selekcja - to wybór zwierząt do rozmnażania, który powoduje zmianę genów populacji. Wyróżniamy selekcję sztuczną i naturalną.
  Więcej strzałka
  Siara, kolostrum, młodziwo
  Siara, kolostrum, młodziwo - gęsta wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków produkowanych na kilka dni przed i kilka dni po porodzie. Pierwszy...
  Więcej strzałka
  Siarkowodór
  Siarkowodór - lotny związek chemiczny nieorganiczny o wzorze H2S będący połączeniem siarki i wodoru. Powstaje jako produkt gnicia substancji bogatych w...
  Więcej strzałka
  Skrobia, krochmal 
  Skrobia, krochmal - organiczny związek chemiczny, węglowodan (polisacharyd) zbudowany z wielu reszt cukru prostego (glukozy). Jest produktem fotosyntezy i podstawowym materiałem...
  Więcej strzałka
  Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa
  Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa - upośledzenie wzroku występujące u ludzi i u zwierząt (drobiu, bydła, koni, świń i krów) polegające na...
  Więcej strzałka
  Soki trawienne
  Soki trawienne - swoiste płyny wytwarzane przez komórki lub gruczoły  wydzielnicze przewodu pokarmowego. Zawierają różne enzymy niezbędne do chemicznego rokładu (trawienia)...
  Więcej strzałka
  Stado
  Stado - grupa osobników najczęściej tego samego gatunku lub rasy, zdolna do rozmnażania, występująca na wspólnym terytorium, zhierarchizowana.
  Więcej strzałka
  Stado hodowlane
  Stado hodowlane, stado reprodukcyjne - grupa zwierząt hodowlanych jednej rasy, których potomstwo przeznaczone jest do doskonalenia populacji zwierząt tej rasy, stanowiące...
  Więcej strzałka
  Stado zarodowe
  Stado zarodowe - stado zwierząt jednej rasy, w skład którego wchodzą zwierzęta zarodowe, mające na celu produkcję osobników o pożądanych cechach....
  Więcej strzałka
  Strawność paszy 
  Strawność paszy - zjedzona pasza ulega w wyniku trawienia rozkładowi na związki proste, które następnie ulegają wchłonięciu do organizmu. Część paszy,...
  Więcej strzałka
  Stres
  Stres - stan fizjologicznego napięcia organizmu wywołany działaniem bodźca tzw. stresora. Stresorem mogą być silne bodźce bólowe (fizyczne), środowiskowe (np. wysoka...
  Więcej strzałka
  Substancje antyżywieniowe
  Substancje antyżywieniowe - substancje niepożądane występujące w paszach, które obniżają efekty produkcyjne. Negatywnie wpływają na pobieranie paszy (zmniejszenie pobierania), obniżają współczynniki...
  Więcej strzałka
  Sucha masa
  Sucha masa - pozostałość produktu, np. paszy, otrzymana w skutek wysuszeniu próbki (usunięcia wody) w skutek różnorakich procesów technologicznych, fizycznych i...
  Więcej strzałka
  Superowolucja
  Superowolucja - sztuczne prowokowanie hormonalne w celu wywołania owulacji mnogiej samic gatunków. Biotechnika stosowana najczęściej w celu uzyskania materiału biologicznego do...
  Więcej strzałka
  Susz z zielonek
  Susz z zielonek - wartościowa pasza objętościowa (zdarza się, że jest zaliczana do pasz treściwych) powstała z pociętych i wysuszonych...
  Więcej strzałka
  Synchronizacja rui 
  Synchronizacja rui - biotechnika hormonalna polegająca na jednoczesnym wywołaniu rui u wybranej grupy samic. Stosowana jest w fermach przemysłowych, ponieważ usprawnia...
  Więcej strzałka
  Sztuczne unasienianie, inseminacja
  Sztuczne unasienianie, inseminacja - metoda kontrolowanego rozrodu zwierząt gospodarskich, polegająca na wprowadzeniu do dróg rodnych samicy pobranego wcześniej od samca nasienia,...
  Więcej strzałka