Genotyp

Genotyp - zespół wszystkich genów organizmu zlokalizowanych w chromosomach osobnika. Pod wpływem działania czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na genotyp uzyskuje się fenotyp cech zwierzęcia.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy