Menu

  • Genetyka

    Genetyka - nauka zajmująca się badaniem zmienności i dziedziczności cech organizmów żywych. Zapoczątkowana przez G.J. Mendla (1822-1884), autora znaczącego dzieła wydanego w 1866 r. pt. „Badania nad mieszańcami roślin”. Genetyka stosowana prowadzi badania nad wprowadzaniem genetycznych zmian do genomów roślin i zwierząt hodowlanych, co pomaga w tworzeniu nowych ras i odmian, w kierowaniu rozwojem cech organizmów zgodnie z polityką hodowlaną.

    Zobacz także