Menu

  • GMO

    Genetycznie zmodyfikowany organizm (GMO) - rośliny lub zwierzęta zawierające w swych komórkach włączony do genomu gen obcego gatunku. Rośliny poddane modyfikacji genetycznej muszą być specjalnie oznakowane. Mogą być użyte jako pasza lub służyć jako materiał do produkcji paszy.

    Zobacz także