Menu

  • Gen

    Gen (Johannsen, 1909) - podstawowa jednostka materiału genetycznego – dziedziczności, zlokalizowanego w chromosomach, decydująca o przekazywaniu potomstwu poszczególnych cech organizmu. Odcinek łańcucha kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) lub u niektórych wirusów rybonukleinowego (RNA) w chromosomie, złożony ze specyficznego liniowego układu nukleotydów.

    Zobacz także