Menu

  • Głód

    Głód - stan organizmu charakteryzujący się całkowitym albo częściowym pozbawienie organizmu pokarmu lub niedoboru pewnych składników pokarmowych. Całkowity brak pokarmów wywołuje głód zupełny, czyli bezwzględny, organizm żyje przez pewien czas kosztem własnych tkanek. Długotrwały stan głodu prowadzi do śmierci głodowej. Pobieranie pokarmu niskokalorycznego lub pokarmu o niepełnym składzie jakościowym powoduje głód niezupełny. Uczucie głodu wyzwala stan nazywany łaknieniem i zachowanie popędowe ukierunkowane na pobieranie pokarmu.

    Zobacz także