Pastwisko

Pastwisko - rodzaj użytków zielonych o bardzo zwartej i gęstej darni. Na pastwiskach rosną najczęściej rośliny wieloletnie, odporne na przygryzanie i przydeptywanie, np.: wielicha łąkowa, życica trwała, koniczyna biała, kostrzewa łąkowa, tymotka, kupkówka i inne gatunki. O jakości i wydajności pastwiska decyduje jakość gleby, intensywność nawożenia, spasanie i zabiegi pielęgnacyjne. Sano nie poleca pastwiska jako głównego źródła paszy, lepsze efekty daje stosowanie kiszonek.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum