Pogłowie

Pogłowie - ogół zwierząt, najczęściej jednego gatunku, rasy, czasami też płci lub wieku, występujących na określonym obszarze i w danym czasie. Wielkość pogłowia podaje się w liczbach absolutnych lub w formie wskaźnika, np. w odniesieniu do 100 ha użytków rolnych.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum