Populacja

Populacja - zbiór osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie w jednym środowisku i czasie, mogących się kojarzyć między sobą zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Największą populację stanowi gatunek, następnie mniejsza grupa to rasa, a najmniejsza grupa to stado.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum