Potomstwo

Potomstwo - organizmy posiadające część materiału genetycznego od swych rodziców. Mogą wywodzić się od tej samej samicy i tego samego samca (mówimy wtedy o pełnym rodzeństwie) lub od tej samej samicy i większej liczbie samców albo od jednego samca i od większej liczby samic (mówimy wtedy o półrodzeństwie).

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum