Powtarzalność

Powtarzalność - podobieństwo między wartościami cechy osobnika otrzymanego w kolejnych cyklach produkcyjnych, np. wydajność mleka w pierwszych i w kolejnych laktacjach, masa ciała potomka z pierwszej i następnych ciąż itp.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum