Przetłuszczenie

Przetłuszczenie - to odkładanie sie tłuszczu tkankowego w postaci złogu między mięśniami lub ich grupą w sposób niepożądany. Czasami jest to zjawisko pożądane i ma wtedy korzystny wpływ na cechy organoleptyczne i kulinarne mięsa. Na proces przetłuszczania ma wpływ wiele czynników, jak np.: gatunek i rasa zwierzęcia, jego płeć, wiek, kierunek użytkowania, stopień i sposób tuczu.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum