Przyrost

Przyrost - w zootechnice to pojęcie, którym określa sie tempo przybierania masy ciała i jej wymiarów. Rozróżnia się przyrost bezwzględny (wyrażany w jednostkach masy w określonym czasie, np. g/dzień, w kg/miesiąc) oraz przyrost względny (iloczyn przyrostu dobowego masy ciała zwierzęcia do jego średniej masy ciała określonej wcześniej - wyrażany w procentach). Przykład: zwierzę o wadze początkowej 50 kg i kolejne o wadze początkowej 100 kg powiększyły swą masę o 5 kg każde - a więc przyrost bezwzględny jest taki sam, natomiast przyrost względny jest zdecydowanie różny: pierwsze zwierzę powiększyło swoją masę ciała o 10%, a drugie tylko o 5%.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum