Siarkowodór

Siarkowodór - lotny związek chemiczny nieorganiczny o wzorze H2S będący połączeniem siarki i wodoru. Powstaje jako produkt gnicia substancji bogatych w białko, a więc także w pomieszczeniach inwentarskich o niskim standardzie higieny. Silnie trujący gaz o nieprzyjemnym dla człowieka zapachu zgniłych jaj. Niebezpieczny również dla zwierząt, ponieważ wiąże się na stałe z hemoglobiną, która jest niezastąpiona w procesie oddychania. Oddziałuje negatywnie na układ nerwowy. Dopuszczalne stężenie siarkowodoru w pomieszczeniach inwentarskich dla zwierząt nie powinno przekraczać 5 ppm.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum