Superowolucja

Superowolucja - sztuczne prowokowanie hormonalne w celu wywołania owulacji mnogiej samic gatunków. Biotechnika stosowana najczęściej w celu uzyskania materiału biologicznego do przenoszenia zarodków. Efektem jest zwiększenie liczby potomstwa zwierząt o pożądanych cechach.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy