Menu

  • Ruja

    Ruja - jedna z faz cyklu płciowego u samic ssaków, w której występuje owulacja. Cechuje się wzmożonym popędem płciowym. Częstość występowania i czas jej trwania i jest różny u różnych gatunków, np. u krowy wynosi 18-36 godz., u klaczy 2-10 dni, u owcy i kozy 24-36 godz., u lochy 48-72 godz. Ruja może przebiegać również bezobjawowo, wtedy jest to tzw. ruja cicha. U poszczególnych ssaków nazywamy ruję inaczej: u krów nazywa się latowaniem, u klaczy – grzaniem, u owiec i kóz - bekaniem, u loch - hukaniem.

    Zobacz także