Menu

  • Rasa
    Rasa - grupa osobników należących do jednego gatunku, o wspólnych cechach umożliwiających ich odróżnienie od innych osobników tego gatunku, odznaczających się swoistymi, dziedzicznymi cechami - uznanymi za rasowe (głównie użytkowymi). Może być stworzona sztucznie, przez celowe działania hodowlane (rasy kulturalne i przejściowe) lub przez czynniki naturalne (rasy prymitywne).
    Zobacz także