Menu

  • Rozród
    Rozród, rozmnażanie, reprodukcja - podstawowa właściwość organizmów żywych, polegająca na wytwarzaniu nowych osobników danego gatunku, w celu przedłużenia jego istnienia. Wyróżniamy rozmnażanie płciowe i bezpłciowe, ale wszystkie zwierzęta gospodarskie rozmnażają się płciowo. Zdolność do rozmnażania u zwierząt gospodarskich definiuje się jako płodność. W celu rozmnażania zwierząt gospodarski stosuje się metody krycia naturalnego (krycie haremowe, krycie wolne, krycie z ręki) lub sztuczne unasienianie
    Zobacz także