Menu

  • Rozpłód zwierząt
    Rozpłód zwierząt - rozród zwierząt hodowlanych lub produkcyjnych zgodnie z kryteriami doboru par osobników do rozpłodu, w celu przeprowadzenia remontu stada, z zastosowaniem metod krycia naturalnego lub sztucznego unasienniania.
    Zobacz także