Menu

  • Remont stada
    Remont stada - wprowadzenie do stada podstawowego nowych zwierząt obu płci ( najczęściej młodych) na miejsce zwierząt usuniętych (wybrakowanych) z tego stada.
    Zobacz także