Menu

  • Reprodukcja stada
    Reprodukcja stada - odnowienie stada poprzez odtworzenie liczebności stada podstawowego lub ewentualnie jego powiększenie w wyniku rozrodu zwierząt z tego stada.
    Zobacz także