Menu

  • Tusza 
    Tusza - mięso zwierzęcia ubitego po wstępnej obróbce poubojowej, bez zawartości jamy brzusznej i piersiowej oraz narządów płciowych. Rozróżnia się tusze całe, półtusze, ćwierćtusze. W zależności od gatunku i klasy zwierząt można tuszę podzielić na elementy zasadnicze i gastronomiczne - najczęściej w przypadku tusz dużych zwierząt.
    Zobacz także