Menu

  • Tempo wzrostu
    Tempo wzrostu - szybkość wzrostu zwierzęcia w określonym czasie. T.w. jest obliczane dla różnych cech pokrojowych mierzalnych, najczęściej dla masy ciała zwierzęcia.
    Zobacz także