Menu

  • Typ użytkowy
    Typ użytkowy - zespół cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, które kwalifikują je do określonych celów i warunkują jego użytkowość. Typ użytkowy jest najczęściej nastawiony na uzyskanie korzyści ekonomicznych (np. produkty, praca). Reprezentują go zarówno zwierzęta czystych ras, jak i mieszańce międzyrasowe lub międzygatunkowe. Ważny jest kierunek użytkowania, a nie wspólne pochodzenie.
    Zobacz także