Menu

  • Tężyczka 

    Tężyczka - zespół objawów chorobowych towarzyszących różnym schorzeniom wywoływanym zaburzeniami w gospodarce mineralnej organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, objawiający się najczęściej napadami tonicznymi skurczów mięśni szkieletowych. Najczęstszą przyczyną są zakłócenia stosunku sodowo-potasowego oraz wapniowo-fosforowego, ale występuje również w przypadku innych chorób przewodu pokarmowego i odwapnieniu organizmu. U krów dość często, szczególnie na początku sezonu pastwiskowego, występuje tężyczka pastwiskowa (hipomagnezemia) spowodowana niedoborem magnezu w roślinach (szybki wzrost i ubogi skład mineralny młodych roślin) i obfitym nawożeniem łąk i pastwisk potasem i azotem. Objawy tężyczki to początkowo sztywny, niepewny chód, odchodzenie od stada, drgawki mięśni w chwili dotykania zwierzęcia, zgrzytanie zębami. W stanie ciężkim występuje kładzenie się z głową odchyloną do tyłu i z wyciągniętymi kończynami. W przypadku braku pomocy lekarza weterynarii i zaniechania leczenia najczęściej choroba ta prowadzi do śmierci zwierzęcia. Aby uniknąć tężyczki należy profilaktycznie stosować produkty Sano, bowiem zawierają dużą ilość magnezu i tym samym zabezpieczają przed tężyczką.

    Zobacz także