Menu

  • Trawienie

    Trawienie - złożony proces fizyczny i chemiczny przebiegający w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt (wyjątkowo u roślin mięsożernych). Podczas trawienia następuje przemiana substancji pobranych w pokarmie na związki proste, w celu ich wchłonięcia i przyswojenia przez organizm. Wyróżniamy trawienie mechaniczne (żucie, mieszanie, połykanie, przeżuwanie, przemieszczanie treści pokarmowej) i trawienie chemiczne (zachodzące pod wpływem enzymów wydzielanych z gruczołów przewodu pokarmowego, z ślinianek, z gruczołów żołądka, jelit, trzustki i wątroby). Jest procesem wieloetapowy, a czas jego trwania jest różny u poszczególnych gatunków zwierząt. Przykładowo u świni pierwsze porcje pobranego pokarmu są strawione i wydalane w kale po 12-17 godzinach, ostatnie - po 4-5 dobach, u przeżuwaczy pierwsze porcje zostają wydalane po 12-22 godzinach, a ostatnie po 8-18 dniach.

    Zobacz także