Menu

  • Genotyp

    Genotyp - zespół wszystkich genów organizmu zlokalizowanych w chromosomach osobnika. Pod wpływem działania czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na genotyp uzyskuje się fenotyp cech zwierzęcia.

    Zobacz także