Menu

  • Zdolność opasowa
    Zdolność opasowa, zdolność tuczna - jest to przydatność danego zwierzęcia do jego mięsnego kierunku użytkowania. Ocenia się ją na podstawie przyrostów dobowych bezwzględnych, wydajności rzeźnej, zużycia paszy na 1 kg przyrostu oraz czasu osiągania określonej masy ciała (w zależności od rodzaju tuczu lub opasu).
    Zobacz także