Menu

  • Zwierzęta domowe 
    Zwierzęta domowe - zwierzęta udomowione, trzymane przez człowieka dla jego przyjemności lub towarzystwa (nie dla cech użytkowych), przystosowane do warunków życia mu stworzonych i wykazuje w tych warunkach cechy pożądane przez człowieka.
    Zobacz także