Menu

  • Zootechnika

    Zootechnika - jedna z dyscyplin rolniczych; nauka o hodowli i chowie zwierząt oraz o sposobie ich użytkowania. Oparta jest na naukach biologicznych zajmujących się genetyką, doskonaleniem zwierząt, ich rozrodem, żywieniem, paszoznawstwem, zoohigieną. Dodatkowa zalicza się nauki techniczne (mechanizacja) i ekonomiczne (ekonomia produkcji zwierząt). 

    Zobacz także