Menu

  • Zwierzęta zarodowe
    Zwierzęta zarodowe - osobniki hodowlane o najwyższej wartości hodowlanej i użytkowej, wykorzystywane do rozrodu. Posiadające prawidłową budowę i doskonałym pokroju zgodnie z wzorcem rasy. Zwierzęta zarodowe wpisywane są do ksiąg hodowlanych i rejestrów zwierząt prowadzonych przez właściwą rasie organizację hodowców.
    Zobacz także