Menu

  • Zwierzęta gospodarskie 
    Zwierzęta gospodarskie - wszystkie gatunki zwierząt udomowionych chowane i hodowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Coraz częściej chowa i hoduje się zwierzęta te dla wykorzystania rekreacyjnego lub sportowego. Do zwierzą gospodarskich zaliczamy: bydło, konie, owce, kozy, świnie, bawoły, osły, wielbłądy, jaki, lamy, kury, gęsi, kaczki, indyki, perlice, króliki i in.
    Zobacz także