Menu

  • Zwierzęta hodowlane
    Zwierzęta hodowlane, zwierzęta reprodukcyjne - zwierzęta udomowione, gospodarskie, o dużej wartości hodowlanej i użytkowej. Hodowane jako źródło żywności (mleko, mięsko, jaja itp.), inny materiałów (wełna, skóra, futro, itp.), jako siła pociągowa, do rekreacji lub do sportu. Najbardziej wartościowe osobniki wykorzystuje się do rozrodu (tzw. zwierzęta zarodowe).
    Zobacz także