Menu

  • Cecha pokrojowa

    Cecha pokrojowa, cecha morfologiczna - składająca się na ogólny wygląd zewnętrzny danego osobnika (eksterier). Rozróżnia się cechy mierzalnie i niemierzalnie. Do mierzalnych zaliczamy wymiary zwierząt, np. wysokość w kłębie, długość tułowia, obwód klatki piersiowej itp. Cechy te możemy zmierzyć za pomocą przyrządów zoometrycznych. Wzajemna korelacja pomiędzy wartościami poszczególnych cech jest właściwa dla danego typu użytkowego. Cechy pokrojowe niemierzalne określa się za pomocą opisu, np. kształty: zadu, wymienia, klatki piersiowej, brzucha oraz postawy nóg.

    Zobacz także