Menu

  • Chów

    Chów - zespół zabiegów człowieka polegających na racjonalnym utrzymaniu zwierząt gospodarskich, mający na celu wykorzystanie potencjalnych możliwości genetycznych i cech użytkowych zwierząt, np. wydajności mlecznej krów, cech tucznych świń, wydajności wełnistej owiec itp. Wśród zespołu zabiegów dotyczących chowu możemy wyróżnić: odchów młodzieży oraz żywienie, pielęgnowanie i utrzymanie sztuk dorosłych. Chów nie obejmuje zagadnień związanych z rozrodem i użytkowaniem zwierząt.

    Zobacz także