Menu

  • Ciąża
    Ciąża - u samic ssaków to okres i całokształt przemian (głównie pod wpływem zmian hormonalnych) występujących w organizmie matki od momentu zapłodnienia komórki jajowej do porodu (wydania na świat potomka lub potomstwa). W zależności od liczby płodów możemy wyróżnić ciążę pojedynczą (typową dla wyższych naczelnych) i mnogą. Czas trwania ciąży zależy od wielkości danego gatunku oraz od stopnia rozwoju płodu, a także od wielu innych czynników m.in. od rasy, cech osobniczych, czynników pozagenetycznych. Średnio ciąża u niektórych gatunków zwierząt gospodarskich trwa: u krowy 285 dni (od 270 do 294 dni), u klaczy 335 dni (od 300 do 350 dni), u lochy 114 dni (od 108 do 122 dni), u owcy 148 dni (od 142 do 156 dni), u kozy 150 dni (140 do 156 dni).
    Zobacz także