Menu

  • Cykl rujowy

    Cykl rujowy - cykliczne zmiany zachowań rozrodczych samic zwierząt, związane często z sezonowymi zmianami środowiska, pod wpływem działania hormonów i pozostające w ścisłym związku z czasem dojrzewania komórki jajowej i owulacji. Następują zmiany (ruja) sprzyjające znalezieniu partnera seksualnego i kopulacji. W zależności od gatunku samicy podczas cyklu rujowego dojrzewa 1 lub kilka pęcherzyków jajnikowych (pęcherzyków Graffa), zawierających po jednej komórce jajowej. Komórka lub komórki zostają wyrzucone do jajowodu (owulacja) u większości samic przed zakończeniem rui (u krowy po jej zakończeniu). Cykl ten u samic ssaków zwierząt gospodarskich trwa u krowy - 19-20 dni, klaczy - 21 dni, lochy - 21 dni, owcy - 17 dni. Termin najskuteczniejszego unasieniania, kończącego się zapłodnieniem, to: u krowy między 12 a 18 godziną od początku rui, u klaczy 24 godzin przed zakończeniem rui, u owcy między 8 a 12 godziną od początku rui, u lochy ok. 24 godziny od rozpoczęcia rui.

    Zobacz także