Menu

  • Cykl płciowy

    Cykl płciowy - określone zmiany w układzie rozrodczym samicy powstające pod wpływem działania hormonów płciowych (na jajnikach, w macicy, na zewnętrznych narządach płciowych) oraz w jej zachowaniu. Jest to także okres czasu od pierwszego dnia wystąpienia zewnętrznych objawów rui do ostatniego dnia przed następną rują. U krowy i lochy cykl płciowy trwa średnio 21 dni (z odchyleniem od 18 do 24 dni). Występowanie cyklu płciowego może występować cyklicznie przez cały rok (np. u krów, klaczy, loch), kilka razy w czasie trwania sezonu kopulacyjnego (np. u owiec i kóz), albo jeden raz w roku (np. u lisów i norek).

    Zobacz także