Menu

 • Czepiec

  Czepiec - jedna z 3 bezgruczołowych komór żołądka przeżuwaczy, w której odbywa się mieszanie treści pokarmowej. Na błonie śluzowej ścian czepca są blaszkowate, ruchome listewki tworzące wielokrotne komórki przypominające swoim kształtem powiększony plaster miodu. Czepiec jest połączony ze żwaczem ujściem żwaczowo-czepcowym, a z księgami ujściem czepcowo-księgowym.

  Zobacz także
  Cecha pokrojowa
  Cecha pokrojowa, cecha morfologiczna - składająca się na ogólny wygląd zewnętrzny danego osobnika (eksterier). Rozróżnia się cechy mierzalnie i niemierzalnie. Do...
  Więcej strzałka
  Celuloza
  Celuloza - organiczny związek chemiczny z grupy cukrowców, występujących przede wszystkim w zdrewniałych częściach roślin jako składnik włókna surowego. Rozkład, trawienie...
  Więcej strzałka
  Chody konia
  Chody konia - sposoby poruszania się konia, naturalne lub wyuczone. Rozróżnia się 3 naturalne chody konia: stęp, kłus i galop....
  Więcej strzałka
  Chów
  Chów - zespół zabiegów człowieka polegających na racjonalnym utrzymaniu zwierząt gospodarskich, mający na celu wykorzystanie potencjalnych możliwości genetycznych i cech użytkowych...
  Więcej strzałka
  Ciąża
  Ciąża - u samic ssaków to okres i całokształt przemian (głównie pod wpływem zmian hormonalnych) występujących w organizmie matki od momentu zapłodnienia...
  Więcej strzałka
  Cykl płciowy
  Cykl płciowy - określone zmiany w układzie rozrodczym samicy powstające pod wpływem działania hormonów płciowych (na jajnikach, w macicy, na zewnętrznych...
  Więcej strzałka
  Cykl rujowy
  Cykl rujowy - cykliczne zmiany zachowań rozrodczych samic zwierząt, związane często z sezonowymi zmianami środowiska, pod wpływem działania hormonów i...
  Więcej strzałka
  Czystorasowe zwierzęta
  Czystorasowe zwierzę - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do...
  Więcej strzałka