Menu

  • Czystorasowe zwierzęta

    Czystorasowe zwierzę - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do księgi czystej krwi; potomek rodziców reprezentujących tę samą rasę. Jego przeciwieństwem jest mieszaniec.

    Zobacz także