Menu

 • Chody konia

  Chody konia - sposoby poruszania się konia, naturalne lub wyuczone. Rozróżnia się 3 naturalne chody konia: stęp, kłus i galop. W stępie, kłusie i galopie wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje: skrócony, pośredni (roboczy) i wyciągnięty. Stęp jest chodem czterotaktowym, kłus dwutaktowym a galop trzytaktowym. W galopie następuje faza zawieszenia konia w powietrzu - żadna noga nie ma kontaktu z podłożem.

  Zobacz także
  Cecha pokrojowa
  Cecha pokrojowa, cecha morfologiczna - składająca się na ogólny wygląd zewnętrzny danego osobnika (eksterier). Rozróżnia się cechy mierzalnie i niemierzalnie. Do...
  Więcej strzałka
  Celuloza
  Celuloza - organiczny związek chemiczny z grupy cukrowców, występujących przede wszystkim w zdrewniałych częściach roślin jako składnik włókna surowego. Rozkład, trawienie...
  Więcej strzałka
  Chów
  Chów - zespół zabiegów człowieka polegających na racjonalnym utrzymaniu zwierząt gospodarskich, mający na celu wykorzystanie potencjalnych możliwości genetycznych i cech użytkowych...
  Więcej strzałka
  Ciąża
  Ciąża - u samic ssaków to okres i całokształt przemian (głównie pod wpływem zmian hormonalnych) występujących w organizmie matki od momentu zapłodnienia...
  Więcej strzałka
  Cykl płciowy
  Cykl płciowy - określone zmiany w układzie rozrodczym samicy powstające pod wpływem działania hormonów płciowych (na jajnikach, w macicy, na zewnętrznych...
  Więcej strzałka
  Cykl rujowy
  Cykl rujowy - cykliczne zmiany zachowań rozrodczych samic zwierząt, związane często z sezonowymi zmianami środowiska, pod wpływem działania hormonów i...
  Więcej strzałka
  Czepiec
  Czepiec - jedna z 3 bezgruczołowych komór żołądka przeżuwaczy, w której odbywa się mieszanie treści pokarmowej. Na błonie śluzowej ścian czepca...
  Więcej strzałka
  Czystorasowe zwierzęta
  Czystorasowe zwierzę - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do...
  Więcej strzałka