Menu

  • Celuloza

    Celuloza - organiczny związek chemiczny z grupy cukrowców, występujących przede wszystkim w zdrewniałych częściach roślin jako składnik włókna surowego. Rozkład, trawienie i przyswajanie celulozy umożliwiają drobnoustroje żyjące w przewodzie pokarmowym zwierząt – u bydła przede wszystkim w żwaczu. Dla przeżuwaczy te drobnoustroje są bardzo znaczącym źródłem białka. Cellusan 70 - 70% koncentrat włókna z lignocelulozy

    Zobacz także